Solný liz MINERAL Extra

Solný liz MINERAL Extra

K obohateniu stravy o potrebnú soľ a iné minerálne látky.