Solný liz MINERAL

Solný liz MINERAL

Minerálne krmivo pre výkrm koní, hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných, kôz a divokej zveri.