Solný liz NORMAL

Solný liz NORMAL

K obohateniu stravy o soľ a dalšie minerálné látky.